Hlavní navigace

ČSÚ: Počet nezaměstnaných osob stále roste

Redakce

Předběžné výsledky Českého statistického úřadu (CSÚ) za 1. čtvrtletí 2009 potvrzují negativní vliv poklesu výkonnosti ekonomiky na úroveň celkové nezaměstnanosti. Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2008 zvýšil o 65,9 tisíc, což je rekordní nárůst počtu nezaměstnaných osob během jednoho čtvrtletí od začátku šetření ČSÚ v roce 1993.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 302,8 tis. (z toho 154,0 tis. žen) a v porovnání s 1. čtvrtletím roku 2008 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 58,3 tis. V relativním vyjádření se jednalo o 23,8 %, přičemž v minulém čtvrtletí byl naopak zaznamenán meziroční pokles o 8,7 %. Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak v ženské složce populace (o 18,9 tis.), tak především v mužské složce populace (o 39,3 tis.).

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15–64letých) tak dosáhla 5,8 %, proti 1. čtvrtletí 2008 se zvýšila o 1,1 procentní­ho bodu.

Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (1,8 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,0 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,9 %) a průměrná je v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,3 %).

Odlišná metodika zjišťování ČSÚ oproti metodice ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) způsobila rozdíl mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a mírou registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence vývoje obou měr však byly shodné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV sice dosáhla v 1. čtvrtletí hodnoty až 7,0 %, ale byla meziročně vyšší shodně o 1,0 procentní bod.

Našli jste v článku chybu?