Paušál na dopravu: uplatněte si 5000 korun měsíčně

Podnikáte a využíváte k tomu i vůz? Jestli se vám protiví vést si knihu jízd, máte možnost si uplatňovat výdaj na dopravu i paušálně.

Pokud neuplatňujete výdaj na dopravu podle § 24 odst. 2 písm.k) bodu 4 (tedy ve skutečné výši) můžete využít institut paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Uplatnit si můžete 5000 Kč na jedno vozidlo za celý kalendářní měsíc období, za které podáváte přiznání, ve kterém jste využívali vozidlo k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů a nepřenechali jste ho ani po část měsíce k užívání jiné osobě.

Vozidlo ale musíte užívat výlučně k podnikání. Uplatnit můžete paušál maximálně na 3 vlastní vozidla zahrnutá či nezahrnutá do obchodního majetku či v nájmu.

V průběhu zdaňovacího období nelze způsob uplatňování výdajů na dopravu měnit.

Žijeme v moderní době? Ale ženy berou stále o čtvrtinu méně 100 000 lidí změnilo penzijní fond        
V.Mlich
V.Mlich (neregistrovaný) ---.mrp.cz
9. 3. 2012 15:17 Nový

To je presnost!

Kdo by hledal, kde je o těch 5 tisícech řeč, tak ve stejném paragrafu, ale pod písmenem zt) a taky se tam píše, že pokud se to vozidlo pužívá i soukromě, lze uplatnit jen 80%, t.j. 4000