Hlavní navigace

Paušál na dopravu: O kolik vám může snížit daňový základ?

Gabriela Hájková

Novelou zákona o dani z příjmů z druhé poloviny roku 2009 byl zaveden paušální výdaj na dopravu. Ten mohou podnikatelé využít na motorové vozidlo, které celý kalendářní měsíc využívají k podnikání. Tímto paušálem lze měsíčně do nákladů za pohonné hmoty a parkovné zahrnout částku 5000 Kč. V případě, že vůz zároveň využíváte k soukromým účelům, snižuje se tato částka na 4000 Kč. Všechny ostatní výdaje spojené s provozem (opravy, přezutí pneumatik, atd.) vozu zaznamenáváte i nadále ve skutečné výši. Pokud využíváte vozu i k soukromým účelům, pak ve výši 80 %.

Podle výkladu Ministerstva financí nelze v průběhu roku kombinovat paušál na dopravu (pohonné hmoty a parkovné) se skutečnými výdaji. Paušál lze uplatnit nejvýše na 3 služební vozy. Zákon říká, že při využití jednoho auta k podnikatelským a soukromým účelům zároveň, jsou už zbylé vozy automaticky využívány pouze k podnikatelským účelům. I z toho lze vypozorovat, že paušál na dopravu je připraven primárně pro drobné podnikatele.

S rokem 2011 se také definice daňového paušálu na dopravu upřesnila. Platí tedy, že výdajový paušál na jedno auto už nemohou využívat spoluvlastníci v jednom období dvakrát. Nově se za tímto účelem zavedl pojem: přenechání vozidla k užívání jiné osobě, kterým se nemyslí pracovní cesta uskutečněná spolupracující osobou či zaměstnancem, který toto vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

Našli jste v článku chybu?
  • 24. 3. 2011 10:07

    Bivoj (neregistrovaný) ---.198.broadband14.iol.cz

    V článku se píše, že paušál na dopravu může uplatnit podnikatel.
    Je to opravdu jenom podnikatel, nebo ho může uplatnit i osoba, která není podnikatel, ale má příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 odst. 2), například autor, který při psaní knížky jezdí po vlastech českých a fotí třeba památky za účelem ilustrování knížky, nebo příjmy z pronájmu (§ 9), např. majitel, který pronajímá více od sebe vzdálených nemovitostí a přepravuje se mezi nimi autem za účelem nejrůznějších kontrol a údržby?