Hlavní navigace

Obce postižené povodní mohou odpustit daň z nemovitosti až na 5 let

Jiří Hovorka

Lidé zasažení v minulých týdnech povodní řeší spoustu mimořádných problémů, a tak jim v čase několika již proběhlých nebo blížících se daňových povinností nabízí pomocnou ruku stát. Na webu České daňové správy lze najít text, který definuje v souvislosti s povodněmi možné daňové úlevy. Mezi nejzajímavější body, vedle úvodní proklamace o zaručeném vstřícném přístupu (podmíněném včasným oznámením poplatníka daně) finančních úřadů, patří:

  • prodloužení lhůty k podání daňového přiznání a upuštění od navýšení daně v souvislosti s pozdním podáním (aktuální třeba pro OSVČ, kterým DP zpracovává daňový poradce – termín pro podání DP je konec června),
  • plátci mohou podat žádost o odložení placení daní či záloh na ně; správce daně následně stanoví menší zálohy popřípadě od nich upustí,
  • finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací,
  • obce mohou obecně závaznou vyhláškou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí ty nemovitosti na svém území, které byly zasaženy povodní; nejdéle je možné osvobodit od placení této daň na 5 let.

Našli jste v článku chybu?