Na internetu jsou nové stránky věnované reformě justice

Ministerstvo spravedlnosti publikovalo nové stránky věnované reformě justice. Jak se na nich uvádí, jejich úkolem je uceleně informovat veřejnost o všech součástech probíhající reformy soudnictví v ČR.

Úvodní slovo na těchto stránkách patří ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, který zde vypovídá co jej vedlo k reformě a jaký je cíl reformy.

Shledal jsem, že justice České republiky stojí na chatrných základech zastaralých a nedokonalých zákonů, je pomalá, neefektivní a omylná, o elektronických postupech nemá téměř tušení. Alarmující bylo, že nefungovala směrem ven, k občanům, ani směrem k justičním profesionálům, píše Jiří Pospíšil a cílem reformy podle něj je: Zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, elektronizace justice, zajištění personálního a ekonomického zázemí pro rezort.

Ministr spravedlnosti dále odkrývá to, jak bylo od počátku ve snaze o změnu postupováno: O Reformě jsme uvažovali ve dvou rovinách – na jedné straně jsme se snažili o kvalitní zázemí pro pracovníky v justici, na straně druhé jsme chtěli občanovi zaručit rychlé a spravedlivé rozhodování ve sporech.

Stránky naleznete na adrese www.reformajustice.cz.

Jaká je důvěra v českou ekonomiku? Finanční a mobilní služby se stále více prolínají