Hlavní navigace

Aktuální míra nezaměstnanosti je vysoká pro dvě třetiny lidí

Redakce

V červnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) byla hlavním tématem nezaměstnanost a pohled různých sociálních skupin na ni. Podle Českého statistického úřadu dosahovala nezaměstnanost k 30. červnu 2009 osmi procent.

Na otázku, jestli je současná míra nezaměstnanosti vysoká, odpovědělo kladně 65 % respondentů. Jako přiměřenou ji vnímá 29 % oslovených. Jedno procento jako příliš nízkou a zbylých 5 % dotázaných nedokázalo k otázce zaujmout jednoznačný názor.

Vysoká míra nezaměstnanosti vadí především nevyučeným dělníkům, kteří ji označují za příliš vysokou (82 %), nepracujícím důchodcům (74 %) a nezaměstnaným (73 %). Aktuální míra nezaměstnanosti je v očích lidí, kteří hodnotí svou životní úroveň domácnosti jako špatnou, příliš vysoká. Podobně je tomu u osob s nižším vzděláním.

Nejméně problémů s nezaměstnaností mají vedoucí pracovníci (33 %) a vyšší odborní zaměstnanci (43 %).

Našli jste v článku chybu?