Hlavní navigace

Neplatíte za příjmy ze zahraničí vyšší daň, než musíte?

Gabriela Hájková

Daníte-li příjmy ze závislé činnosti ze státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, můžete využít tzv. metodu vynětí. Ta umožňuje vyjmout příjmy zdaněné ze zahraničí ze základu daně a vypočíst ji pouze z ostatních příjmů. Změna v §38f odst. 4 zákona o daních z příjmů je účinná již pro zdaňovací období roku 2008. Poplatníci, kteří již podali daňová přiznání, mohou, je-li to pro ně daňově výhodnější, podat dodatečné přiznání s žádostí o přeplatek na dani.

Poplatník, který má příjmy pouze ze závislé činnosti vykonávané ve státech se kterými je uzavřena zmíněná smlouva, není povinen podat daňové přiznání. To se týká zvláště těch, kteří doposud daňové přiznání nepodali, upozorňuje Česká daňová správa na svém webu.

Našli jste v článku chybu?