Hlavní navigace

Nechybujte při ohlašování nehody pojišťovně. Ušetříte si zbytečné komplikace

Gabriela Hájková

Pojišťovny stále registrují řadu chyb, které se řidiči dopouštějí při hlášení škodných událostí. Lidé pod vlivem stresové situace zapomínají na důležité detaily či často vůbec nevědí jak např. správně vyplnit záznam o dopravní nehodě, uvedl Petr Bečička, ředitel likvidace ze Slavia pojišťovny s tím, že nejčastější chyby, které se opakovaně objevují v záznamech o dopravních nehodách, jsou například špatně určený či zcela chybějící popis viditelného poškození vozidla, neuvádění popisu průběhu nehody či označení viníka nehody. Často také v tiskopise chybí datum dopravní nehody.

Nepozornost přitom celé jednání s pojišťovnou jen zpomalí. Je udivující, že někteří klienti k nám pošlou i neúplný záznam o nehodě a očekávají vyřízení pojistné události. V takovém případě je samozřejmě mnohem složitější informace zjišťovat dodatečně a vyřízení pojistné události se prodlužuje, potvrdil Bečička, který také vysvětlil že ve formuláři mohou být uvedené i protichůdné výpovědi, případně se pro přesnější popis situace může použít i zvláštní list papíru.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě (CEA)?

Na místě nehody

 1. Použijte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla, atd.). Není důležité, kdo z účastníků nehody formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a piště tak, aby byly čitelné i kopie.
 2. Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost následujícím bodům:
  1. 1–4  základní informace o dopravní nehodě
  2. otázky v bodě 8 se vztahují k Vašemu pojištění (pojistka, zelená karta),
  3. otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu,nezapomeňte přesně označit místo střetu (bod 10),
  4. označte křížkem tu variantu (1–17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček,
  5. vyhotovte podrobný nákres nehody (bod 13)
  6. vyznačte souhlas (nebo nesouhlas) se zaviněním
 3. Uveďte eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody (bod 5).
 4. Podepište záznam o nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli. Pokud není řidič identický s pojištěným, je třeba záznam o nehodě nechat podepsat i pojištěným.

Doma, před odesláním záznamu do pojišťovny

 1. nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem z pojišťovny,
 2. v žádném případě neměňte údaje na přední straně záznamu,
 3. formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.

Zvláštní případy

 1. Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář, schválený Comité Européen Assurances, ale v jiné řeči, jsou tyto formuláře stejné. Můžete si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé body očíslovány.
 2. Tento formulář slouží také pro nehody bez účasti třetích stran, u havarijního pojištění např. při škodách na vlastním vozidle, při krádeži, ohni nebo vandalismu.

Zdroj: Slavia pojišťovna

Našli jste v článku chybu?