Na jeden důchod se skládají více jak dva plátci pojistného

Důvodem důchodové reformy je převážně fakt, že se do budoucna má znatelně snižovat poměr poplatníků pojistného na důchodové pojištění a starobních důchodců. Poslední známý údaj z konce března tohoto roku ukazuje, že na každý jeden vyplácený starobní důchod náleží 2,17 plátce důchodového pojištění.

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje k poslednímu březnu 2 266 348 sta­robních důchodců (2 823 583 důchodců celkem) a 4 923 898 poplat­níků důchodového pojištění.Desetina českých mužů vystavuje svou platební kartu nebezpečí zneužití Islandský vulkán možná opět zpozdí lety. Na co máte nárok?        
Nemo
Nemo (neregistrovaný) ---.214.broadband7.iol.cz
23. 5. 2011 17:21 Nový

Něco jako vícezdrojové financování nic neříká ?

To je ta demagogie, která prosťáčkům slouží jako argument. Pokud by došlo ke změně trendu a ekonomický vývoj se pootočil ke společnému. Vidím docela reálně i majetkovou účast státu ve významných infrastrukturních a monopolních podnicích a tedy i další zdroj financování. Dtto mohou zajistit i poplatky za bankovní či pojišťovací licence a další možnosti, které si stát může navolit. A nakonec, přece nebudeme pořád budovat dálnice, za pár let je už budeme jen modernizovat, což je daleko lacinější než výkupy pozemků a výstavba nových. Další peníze, které mohou být k dispozici. Nebát se a nekrást. Zavřít zloděje a parazity na rozpočtu a bude dost peněz i pro důchodce. Lidské zdroje jsou, je tu 700 tisíc nezaměstnaných, jde o to je jen efektívně využít. A to stávající vládní garnitury neumí.