Hlavní navigace

Na dani z příjmů právnických osob se vybralo nejvíce od roku 1993

Redakce

Na dani z příjmů právnických osob vybraly finanční úřady v České republice v kalendářním roce 2008 vůbec nejvyšší částku inkasa daně z příjmů právnických osob (173,590 miliard korun) od zavedení nové daňové soustavy v roce 1993. Tím vyvrcholil trend zrychlování růstu inkasa započatý v roce 2003, kdy výnos daně z příjmů právnických osob poprvé překročil hranici 100 miliard korun. Vyplývá to z Informací o činnosti daňové správy v roce 2008, kterou zveřejnilo Ministerstvo financí.

Ve srovnání s rokem 2007 se inkaso zvýšilo o 17,916 miliard korun, tj. o 11,5 procenta. Vzhledem k počínajícím projevům celosvětové recese v závěru roku 2008 však již nebylo dosaženo zatím nejvyšší úrovně mezi roky 2007 a 2006, kdy nárůst inkasa dosáhl 26,809 miliard korun, tj. 20,8 procenta.

„Nárůst inkasa daně z příjmů právnických osob v roce 2008 nejvýrazněji ovlivnilo doznívání příznivého vývoje české ekonomiky v předchozích letech 2006 a 2007, neboť daň a z ní vycházející výše záloh splatných v roce 2008 odrážela výsledky hospodaření dosažené v roce 2007 a část záloh splatných před lhůtou pro podání daňových přiznání za rok 2007 výsledky hospodaření roku 2006. V závěru roku 2008 již začal inkaso ovlivňovat narůstající počet žádostí o stanovení záloh jinak a žádostí o posečkání s placením daně“, uvádí se ve zprávě.

Naopak v roce 2008 došlo poprvé od zavedení platné daňové soustavy k meziročnímu poklesu celorepublikového inkasa na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků téměř o 11,208 miliard korun. Příčinou uvedeného vývoje je zavedení jednotné 15procentní sazby, čímž došlo ke snížení daňového zatížení u zaměstnanců s vyššími příjmy. Další snížení inkasa způsobilo podstatné zvýšení slev na dani a částek daňového zvýhodnění spolu s vyšším daňovým bonusem od začátku roku 2008.

Celkem se loni na všech daních vybralo 606,665 miliar­d korun.

Našli jste v článku chybu?