Hlavní navigace

AKTUALIZOVÁNO: Na co si dát pozor před dovolenou aneb Jaké nedostatky u cestovních kanceláří a agentur zjistila ČOI?

Gabriela Hájková

Začíná se blížit čas turistické sezóny a s tím i nákup dovolené u cestovní kanceláře či agentury. Za loňský rok zkontrolovala Česká obchodní inspekce (ČOI) 168 cestovních kanceláří a agentur a porušení povinností zjistila u 56 z nich (tedy 33,3% podíl). Nejvíce porušovaly své povinnosti subjekty v Praze a Středočeském kraji, dále pak v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Nejméně porušení bylo naopak zjištěno v Plzeňském a Karlovarském kraji.

A jaké byly nejčastější prohřešky, na které byste si měli dát při koupi zájezdu dávat obzvlášť velký pozor? Z hlediska zákona o ochraně spotřebitele došlo:

  • 22× k porušení povinnosti informovat o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady,
  • 14× bylo zjištěno užití nekalé obchodní praktiky
  • 13× užití klamavé obchodní praktiky, 
  • 8× byla porušena povinnost informovat spotřebitele o ceně poskytovaných služeb zřetelným označením. (neúplná nebo chybějící informace nesmí vzbuzovat zdání, že bude vyšší nebo nižší než ve skutečnosti je…),
  • 3× byla porušena povinnost přijmout reklamaci po celou pracovní dobu, vydat potvrzení o uplatnění reklamace se všemi náležitostmi,
  • 1× byla zjištěna nepoctivost prodeje a poskytování služeb, porušení povinnosti poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny správně účtovat,
  • 1× zjištěna diskriminace spotřebitele,
  • 1× byla porušena povinnost viditelného a srozumitelného označení produktů,
  • 1× také nebyla poskytnuta klientova řádná informace o poskytované služ­bě

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu byl porušen 7×. Jednalo se o porušení povinnosti v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván.

Přinášíme i reakci Asociace českých cestovních kanceláří a agentur na zprávu ČOI:

ČOI nemá dostatečně vypracovanou celostátně platnou metodiku ke kontrole cestovních kanceláří, takže kvůli tomu dochází kraj od kraje k odlišnému posuzování stejných případů.
Jedním slovem panuje maglajs.

Mnoho cestovních kanceláří má pobočky v různých krajích a je skutečně neúnosné, že každé krajské zastoupení ČOI posuzovalo naprosto stejnou záležitost jinak.
Jsme tedy přesvědčeni, že tyto kontroly nesplnily dostatečně účel, právě kvůli nejednotné metodice ČOI.

Z tohoto důvodu naše Asociace jednala již tento týden v úterý (22.3.) s novým ústředním ředitelem ČOI panem Štěpánkem o zlepšení tohoto stavu s cílem, aby všechny krajská zastoupení ČOI postupovala jednotně.

Nový ústřední ředitel ČOI pan Štěpánek projevil při našem jednání velkou vstřícnost a dohodli jsme se, že ČOI bude konzultovat s naší Asociací připravovanou novou jasnou a celostátně platnou metodiku, podle které by se mohly zcela transparentně a bez pochyb řídit všechny cestovní kanceláře a agentury.

V konečném důsledku to bude velký přínos nejen pro činnost cestovních kanceláří a agentur, ale především také pro spotřebitele (zákazníky), kteří si budou jisti, že nakoupí zájezd v celé České republice za stejných podmínek. 

Doporučení České obchodní inspekce kterých se držet při nákupu zájezdu:

Vybírat si z nabídek více kanceláří a porovnávat rozsah nabízených služeb i ceny.

Sledovat rizikové faktory vybrané země na stránkách ministerstva zahraničí.

V případě nerozhodnosti, který hotel si vybrat, hledat ohlasy klientů na služby jednotlivých hotelů.

Seznámit se pečlivě se smluvními podmínkami, které jsou součástí smlouvy.

Vyžadovat při objednávce řádně vyplněnou cestovní smlouvu, tedy se všemi povinnými údaji (viz zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, §§ 852a-852k) a údaji o rozsahu placených služeb, nespoléhat na dodržení ústních ujednání.

Při nedodržení podmínek smlouvy nápravu stavu vyžadovat okamžitě na místě plnění/pobytu bez zbytečného prodlení, nejlépe písemně, prostřednictvím delegáta nebo u odpovědného pracovníka hotelu.

Dle možností pořídit fotodokumentaci smlouvě neodpovídající služby nebo nevyhovujících podmínek (pro případnou reklamaci po návratu, pokud nebyla sjednána náprava na místě).

Reklamaci uplatnit písemně nejdéle do 3 měsíců po ukončení plnění (po návratu z dovolené, a to u kanceláře, s níž byla uzavřena smlouva.

V případě nevyřízení reklamace do 30 dnů nebo jejího nepřijetí kontaktovat nejbližší inspektorát ČOI.

Našli jste v článku chybu?