Hlavní navigace

MPSV chce koučovat lidi, kterým se nedaří najít práci

Sdílet

Gabriela Hájková

Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměřilo na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) a navrhlo možnosti, jak pomáhat lidem, kterým se nedaří najít práci. Ty spočívají především v individuální práci s uchazečem.

Jedná se o následující návrhy opatření: 

Sdílené pracovní místo – možnost setrvání pracovníků v předdůchodovém věku na trhu práce a podpora přenosu pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce buďto bez předchozích zkušeností (absolventi), anebo po jejím dlouhodobém přerušení (rodiče vracející se z rodičovské dovolené, lidé pečující o osoby závislé). Zaměstnavatelé by měli dostávat mzdový příspěvek na stávajícího zaměstnance v předdůchodovém věku (bude zapojen jako „mentor“) a příspěvek v rámci standardních nástrojů APZ na nově přijímaného pracovníka (společensky účelné pracovní místo). 

Outplacement – krajská pobočka úřadu práce (ÚP), jíž oznámí zaměstnavatel záměr hromadně propouštět, vytvoří pracovní tým, který poskytne podporu propouštěným i jejich zaměstnavatelům. Pracovní tým také provede analýzu struktury zaměstnanců a porovná ji s aktuální nabídkou volných míst v regionu a v případě shody nabídky a poptávky zprostředkuje pracovní tým kontakt potenciálního zaměstnavatele se zaměstnanci splňujícími požadavky. Pokud se dohodnou na nástupu do pracovního poměru, poskytne ÚP zaměstnavateli příspěvek na mzdu přijímaného pracovníka. Pro ty, které se nepodaří zaměstnat, zorganizuje pracovní tým po dohodě se stávajícím zaměstnavatelem schůzku, při které budou prezentovány aktivity ÚP, jichž se mohou zaměstnanci zúčastnit (pracovněprávní poradenství, služby poskytované Úřadem práce ČR, kariérové poradenství a poradenství k rekvalifikacím).

Podpora krátkodobých pracovních příležitostí – zaměstnavatel, jenž umožní výkon krátkodobého, tzv. nekolidujícího zaměstnání (výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy), které bude mít charakter obecné prospěšnosti, dostane od ÚP příspěvek na úhradu mzdových nákladů. Nebude třeba uzavírat pracovní poměr, ale s ohledem na rozsah a charakter prací (stanoví se maximální rozsah a výčet činností), bude moci být opatření realizováno i v rámci dohod mimo pracovní poměr. Cílovou skupinou budou osoby dlouhodobě nezaměstnané, které nemají nárok na podporu a nacházejí se ve stavu hmotné nouze. Opatření doplní připravovaný projekt „Pracovní návyky“, který se zaměřuje na aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce a to zejména formou poradenské a asistenční činnosti. 

Individuální koučink – pro uchazeče o zaměstnání zajišťovaný prostřednictvím vybraných agentur práce. Obtížně umístitelní uchazeči o zaměstnání by byli svěřeni agentuře práce, která by pro ně připravila aktivizačně motivační trénink a poradenské aktivity směřující k získání pracovního uplatnění. Agentura dostane peníze podle toho, kolik klientů umístila na pracovní místo a kolik z nich si práci udrželo. Cílovou skupinou jsou lidé do 30 let, starší 55 let, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby, jimž je věnována zvýšená péče dle § 33 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Příležitostná registrovaná práce – cílem je pomoci dlouhodobě nezaměstnaným zapojit se aktivně do pracovního procesu a udržet si základní pracovní návyky a sociální vazby. Zároveň pro ně představuje legální možnost limitovaného přivýdělku až do výše poloviny minimální mzdy, aniž by přišli o nárok na podporu v nezaměstnanosti (založeno na využití poukázkového systému proplácení odměn za práci. Doklad je podobný stravence, nemá však směnnou hodnotu a nelze jej použít k nákupu služeb či zboží. Uchazeč se do projektu bude zapojovat dobrovolně). 

Zdroj: MPSV ČR

Našli jste v článku chybu?
Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).