Hlavní navigace

Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo pokutu od ÚOHS

Redakce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dostalo pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve výši 60 tisíc korun. Důvodem jsou závažná pochybení při tendru na zajištění technické realizace a doprovodné propagace Národní výstavy ČR v Kazani v roce 2007.

MPO nejprve v souladu se zákonem zveřejnilo v roce 2004 v obchodním věstníku veřejnou zakázku, vybralo společnost MESSA TIME a.s. a uzavřelo s ní smlouvu na necelý 1 mil. korun. V roce 2007 pak ale v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách schválil navýšení plnění na více než 6 milionů korun (pronájem plochy, výstavba expozice, její propagace).

Dle rozhodnutí ÚOHS však nebyl zadavatel oprávněn takto postupovat a měl vyhlásit nové výběrové řízení podle zákona. „Svým postupem ministerstvo omezilo soutěžní prostředí, které je základním předpokladem hospodárného vynakládání veřejných prostředků“, uvedl ÚOHS.

Při stanovení výše pokuty ÚOHS preferoval preventivní charakter sankce. Jako k polehčující okolnosti přihlédl k faktu, že zadavatel provedl původní výběrové řízení, je si vědom svého pochybení a vyvodil personální důsledky.

Našli jste v článku chybu?