Liberální Češi by prostituci jednoznačně zlegalizovali

S návrhem zákona, podle něhož by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a nezdaněnou činnost na základě žádosti úřadu o povolení k této činnosti a rovněž by také museli platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky, v souhrnu souhlasí 72,2% respondentů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sanep.

Na druhé straně pouze čtvrtina dotázaných (25,3%) se domnívá, že by zdanění příjmu registrovaných prostitutek bylo výrazným posílením příjmů státního rozpočtu. Téměř všichni dotázaní (92,5 %) mají za to, že prostituci nelze vymýtit.

Česká ekonomika konečně nastoupila na rostoucí trajektorii Šéf financí: Banky, které neprojdou testem, musí skončit