Který důchod vám zdaní a který zůstane ušetřen?

Dani z příjmů mohou podléhat pravidelně vyplácené důchody nebo penze z povinného systému důchodového pojištění, kam patří i pozůstalostní důchod, který se může případně vyplácet paralelně s důchodem invalidním nebo starobním. Jednorázový doplatek důchodu od vzniku nároku do data vyřízení žádosti je naopak od daně osvobozen, stejně jako příplatek či příspěvek k důchodu vyplácený pro zmírnění některých křivd komunistického režimu.

Důchody, které mohou podléhat dani, jsou osvobozeny do 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč ročně, pokud poplatník za zdaňovací období neměl jiné příjmy podléhající zdanění. Tato částka odpovídá penzi ve výši 24 000 Kč měsíčně.

Bankovní poplatky poprvé u největších bank klesly Kde je nejlevnější americká hypotéka?