Hlavní navigace

Které důchody se daní a od jaké výše příjmů?

Gabriela Hájková

Které důchody vám mohou být při určité výši příjmu zdaněny? Jsou to pravidelně vyplácené důchody či penze systému důchodového pojištění, do kterých patří i pozůstalostní důchod souběžně vyplácení se starobním či invalidním důchodem.

Od daně je naopak osvobozen jednorázový doplatek důchodu za dobu od vzniku nároku v minulosti až do data vyřízení žádosti. Dani nepodléhá ani příplatek či příspěvek k důchodu, který je vyplácen pro zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

V případě, že nemáte jiné příjmy, které podléhají zdanění, je od daně z příjmů osvobozen pravidelně vyplácený důchod či penze ve výši 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč, která odpovídá částce 24 000 Kč měsíčně.

A jak to je u důchodců, kteří si vydělávají? Pokud přesáhne součet příjmů ze závislé činnosti, z podnikání a z pronájmu za zdaňovací období hranici 840 000 Kč, bude důchod podléhat zdanění v plné výši.

U příjmů ze závislé činnosti se započítává skutečný příjem, tedy ne super hrubá mzda. U příjmů dle § 7 a § 9 je pak míněn dílčí základ daně, tedy příjem po odečtu daňově uznatelných výdajů.

Našli jste v článku chybu?