Které důchody se daní a od jaké výše příjmů?

Které důchody vám mohou být při určité výši příjmu zdaněny? Jsou to pravidelně vyplácené důchody či penze systému důchodového pojištění, do kterých patří i pozůstalostní důchod souběžně vyplácení se starobním či invalidním důchodem.

Od daně je naopak osvobozen jednorázový doplatek důchodu za dobu od vzniku nároku v minulosti až do data vyřízení žádosti. Dani nepodléhá ani příplatek či příspěvek k důchodu, který je vyplácen pro zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

V případě, že nemáte jiné příjmy, které podléhají zdanění, je od daně z příjmů osvobozen pravidelně vyplácený důchod či penze ve výši 36násobku minimální mzdy, tedy 288 000 Kč, která odpovídá částce 24 000 Kč měsíčně.

A jak to je u důchodců, kteří si vydělávají? Pokud přesáhne součet příjmů ze závislé činnosti, z podnikání a z pronájmu za zdaňovací období hranici 840 000 Kč, bude důchod podléhat zdanění v plné výši.

U příjmů ze závislé činnosti se započítává skutečný příjem, tedy ne super hrubá mzda. U příjmů dle § 7 a § 9 je pak míněn dílčí základ daně, tedy příjem po odečtu daňově uznatelných výdajů.

Češi stále neumí správně posuzovat jednotlivé úvěrové nabídky Musí se uvádět příjmy ze živnosti nižší než 20 000 za rok?