Hlavní navigace

Kolik si letos připlatíme na zálohách?

Gabriela Hájková

I v letošním roce došlo ke zvýšení záloh na pojistné. Nová výše minimální zálohy pro rok 2013 činí v případě důchodového pojištění 1890 Kč. Pro OSVČ, které budou v příštím roce jenom pokračovat ve své činnosti, budou novou výši zálohy platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ, které zahájí činnost až v roce 2013, budou od počátku již platit minimální zálohu ve výši 1890 Kč. Uhradit ji musí do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.  

Pro osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude záloha činit od podání Přehledu 756 Kč při překročení rozhodné částky 62 122 Kč. 

Minimální vyměřovací základ pro stanovení minimální zálohy na nemocenské pojištění zůstává ve výši 5000 Kč. Nejnižší záloha na nemocenské se tedy v příštím roce nezmění, platit budeme stále 115 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění bude činit 1748 Kč. Novou výši zálohy za zdravotní pojištění je ale nutné zaplatit už za leden (tedy ne až po podání Přehledu o příjmech a výdajích). Na účet vaší zdravotní pojišťovny tedy musí dorazit nejpozději 8. února 2013. 

Našli jste v článku chybu?