Hlavní navigace

Kniha jízd se stala historíí, nemusí být povinná

Gabriela Hájková

Novela zákona o dani z příjmů přinesla poplatníkům možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Pokud se tedy jako daňový subjekt rozhodnete pro uplatnění tohoto paušálu, nemusíte pro účely daně z příjmů vést knihu jízd, která by prokazovala výdaje z provozu motorového vozidla.

Novela se ale dotýká pouze daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě nijak nedopadá, uvádí Ministerstvo financí ČR na svém webu. Pro DPH tedy platí stejný režim jako doposud. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanovuje §72 a § 73 zákona č. 235/2004 Sb. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat, upozorňuje dále ministerstvo s tím, že zákon ale nijak neurčuje, jakými prostředky by to měl plátce daně učinit a nikde není ani stanoveno, že by to mělo být právě knihou jízd.

Našli jste v článku chybu?