Hlavní navigace

Kdy vám pojišťovna promine penále za nezaplacené pojistné?

Sdílet

Pokud vám zdravotní pojišťovna vyměřila penále za nezaplacené pojistné, můžete požádat o jeho prominutí nebo snížení. Žádost si můžete podat ve všech případech, kdy je penále vyměřeno, a to jako plátce pojistného, případně zákonný zástupce, opatrovník či zmocněnec osoby, které byla vyměřena. V těchto případech ale budete potřebovat plnou moc.

Stejně tak můžete požádat o prominutí pokut nebo přirážek k pojistnému. Tato tzv. žádost o odstranění tvrdosti zákona se podává písemně, nebo ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V žádosti byste měli popsat důvody a okolnosti, které problém zapříčinily. Je vhodné uvést i argumenty, které hovoří ve váš prospěch. Každá podaná žádost je posuzována individuálně a je po zvážení všech skutečností buď schválena, a tím je penále prominuto, nebo je vám prominuto částečně, a nebo je žádost zamítnuta, a penále vám prominuto není. Vydané rozhodnutí v této věci je pak konečné.

Příliš vám ale nepomůže, pokud jste na platbu jen zapoměli. Při rozhodování o odstranění tvrdosti se přihlíží zejména k situaci, kdy k nedoplatku na pojistném došlo kvůli tomu, že pojistné bylo uhrazeno omylem pod jiným variabilním symbolem nebo jiné zdravotní pojišťovně. Penále se rovněž běžně promíjí dědicům, na které přešla povinnost úhrady dluhu za zemřelého plátce ke dni jeho úmrtí. Jinak se zohledňují zejména vážné zdravotní, sociální a finanční důvody, které žadatel doloží, dodává Oldřich Tichý. Podstatné pro prominutí, resp. snížení penále je také to, zda jde o ojedinělý či krátkodobý prohřešek a jinak vše platíte bezchybně.

Žádost o odstranění tvrdosti můžete podat nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále, uložena pokuta nebo vyměřena přirážka k pojistnému. Žádost o prominutí penále předepsaného výkazem nedoplatků je třeba podat do osmi dnů od jeho doručení (tato lhůta je v poučení u výkazu nedoplatků vždy uvedena). Žádost o odstranění tvrdosti u penále vyčísleného vyúčtováním můžete podat kdykoliv (a stejně tak dědic, na kterého přešla povinnost uhradit dluh na pojistném). Je třeba si ale uvědomit, že na prominutí penále ani na jeho snížení není právní nárok.

Obecně platí, že zdravotní pojišťovna a její pobočky smí promíjet penále do 20 000 Kč. Vše nad rozhoduje Rozhodčí orgán, ke kterému pobočka žádost přepošle.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).