Hlavní navigace

Kdo může nárokovat příspěvek na péči?

Gabriela Hájková

Příspěvek na péči mohou nárokovat lidé s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kteří potřebují pomoc jiných při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu, který stanovuje určitý stupeň závislosti. 

Stupně závislosti se dělí do 4 úrovní, které jsou stanoveny podle toho, kolik ze zákonem vymezených 34 úkonů je osoba schopna zvládat. Patří mezi ně například příprava stravy, chůze po schodech, dodržování léčebného režimu, slovní, písemná a neverbální komunikace, obsluha domácích spotřebičů atd. O přidělení dávky rozhodují obce s rozšířenou působností na základě přeloženého lékařského posudku a výsledku sociálního šetření. Dávka je vyplácena měsíčně.

V srpnu loňského roku došlo novelou zákona o sociálních službách ke snížení počtu úkonů, které zakládají nárok na přiznání tohoto příspěvku pro nezletilé osoby mladší 18 let. Na dávku proto nyní může dosáhnout více nezletilých s nepříznivých zdravotním stavem.

Našli jste v článku chybu?