Hlavní navigace

Jaké jsou novinky v kauze ČSOB versus Česká národní banka?

Gabriela Hájková

Již včera jsme vás v článku informovali, že Česká národní banka uložila Československé obchodní bance pokutu tři miliony za porušení zákona na ochranu spotřebitele. Od té doby se nám podařilo získat trochu velkorysejší vyjádření od centrální banky, která byla v původním prohlášení trochu skoupá na slovo.

Reagovala už i Denisa Salátková za Poštovní spořitelnu. Ta se ohradila s tím, že rozhodnutí centrální banky obdržela banka těsně před zveřejněním. Rozhodnutí, jak bude právně reagovat, proto padne až po prozkoumání celého případu. ČSOB  v rámci bankovních služeb působí na českém trhu pod dvěma značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. Logika rozdělení značek je dána zaměřením na jinou klientelu a distribuci produktů a služeb. Značka Poštovní spořitelna má jinou strukturu produktů, služeb a poplatků než značka ČSOB, uvedla Denisa Salátková. Toto ale zatím nepatří do skupiny argumentů, které by měly vyvracet klamavé chování spotřebitele. Ty relevantní následují hned potom: Klienti ČSOB, kteří využívají skupinu produktů „Poštovní spořitelna“ jsou o tom, kdo je poskytovatelem předmětných bankovních služeb, naprosto přesně informováni. Tato informace se nachází na příslušných webových stránkách, na každé žádosti o kterýkoliv produkt a to i v případě žádostí elektronických, na každém smluvním dokumentu na základě kterého je poskytována klientovi služba, na každém tiskopisu či formuláři používaném při komunikaci mezi klientem a bankou, na každém výpisu z účtu, potvrzení o transakci nebo jiné komunikaci mezi bankou a klientem.

Salátková také zdůraznila, že každý klient Poštovní spořitelny je několikrát seznámen s tím, že poskytovatel služby je ČSOB a smlouva je navíc obvykle značena logem ČSOB

ČNB: klamavých praktik byla celá řada

České národní banky jsme se obratem po obdržení krátké tiskové informace ptali, proč byla udělena pokuta až nyní potom, co se Poštovní spořitelna pod svou značkou už několik let pohybuje na českém bankovním trhu. Zajímalo nás také, kdo vznesl k vyšetřování podnět a v čem konkrétně podle nich klamavé chování spočívá. Z tiskového odboru odpovídal Tomáš Zimmermann s tím, že ČNB začala řešit jednání ČSOB na základě podnětů z vlastní dohledové činnosti a banku sankcionovala za období od února 2008 do března 2010.

Zjištění klamavých praktik při propagaci a nabízení produktů široké veřejnosti byla celá řada. Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána. Nekalé jsou zejména klamavé obchodní praktiky a agresivní  obchodní praktiky.

Spotřebitel z postupu ČSOB například může nabýt dojmu, že pokud uloží peníze na účet Poštovní spořitelny a na účet ČSOB, tak bude každý tento vklad brán jako vklad do jiné banky, a tudíž vždy samostatně chráněn Fondem pojištění vkladů. Ve skutečnosti ale jde o vklady u jedné finanční instituce. Pro účely případného odškodňování by bylo třeba oba vklady sečíst, dodal Zimmermann.

Našli jste v článku chybu?