Hlavní navigace

Jak žádat náhradu škody, když uklouznete v zimě na neupraveném chodníku?

Gabriela Hájková

Zima je za dveřmi a s ní i závěje a led na chodnících. S troškou nepozornosti není těžké si uklouznutím na náledí způsobit nějaké zranění. Počet oprávněných nároků na odškodné z takových úrazů narůstá. V roce 2009 jsme ve městech, která jsou u nás pojištěna, vyplatili odškodné téměř dvěma stovkám poškozených lidí. V roce 2010 to už bylo zhruba 280 případů a loni už 330, uvedl Marcel KlabanČSOB Pojišťovny s tím, že plnění často přesahuje i částku 40 000 Kč. 

Jak postupovat v případě, že se zraníte na neupraveném chodníku?

Pokusit se (samozřejmě pokud zdravotní stav umožňuje; pokud ne, tak využít kolemjdoucí, ) co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události (přesné místo vzniku škodné události, přesné datum a čas vzniku škodné události a přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události).

Upřesnit: sníh – jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod.; led – plošně ojedinělý nebo souvislý; výtluk – přibližné půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.)

Dále si zajistit kontakt na svědky vzniku a průběhu škodné události, pořídit fotodokumentace místa vzniku škodné události (např. fotoaparátem v mobilu). 

Dále prokázat výši vzniklé škody na zdraví doložením především následujících dokladů:

 • Posudek o bolestném
 • Posudek o ztížení společenského uplatnění
 • Potvrzení o ztrátě na výdělku
 • Doložení výdajů v hotovosti, které související s léčením (jízdné do zdravotnických zařízení; doplatky za medikamenty a léčebné prostředky; regulační poplatky apod.)

Uplatnit vůči vlastníkovi pozemní komunikace (nejčastěji obce či kraje) nárok na náhradu škody na zdraví a doložit všemi výše uvedenými důkazy (jak o okolnostech vzniku škodné události, tak o rozsahu vzniklé škody na zdraví)

Kdy mám na odškodné nárok?

 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti podstatně a výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní komunikace
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro uživatele pozemní komunikace nepředpokládatelná
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro obec či kraj odstranitelná běžnou údržbou
 • Poškozený svůj pohyb (jízdu/chůzi) plně obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu pozemní komunikace a aktuálním povětrnostním podmínkám
 • Obec či kraj neprokázaly, že nebylo v jejich objektivních mezích závadu ve sjízdnosti/schůdnosti odstranit/zmírnit/upozornit na ni
 • Nejedná se o tzv. vymezenou neudržovanou pozemní komunikaci
 • Nejedná se o účelovou komunikaci
 • Není dáno výlučné spoluzavinění na straně poškozeného

Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Našli jste v článku chybu?