Jak platit měsíční zálohu na "zdravotko" pokud začnu podnikat v půli měsíce?

Jakou zaplatit měsíční zálohu na zdravotní pojištění jako OSVČ, pokud začala podnikat během měsíce a ne k jeho počátku? Minimální výše zálohy u OSVČ, zahajujících v roce 2010 samostatnou výdělečnou činnost, činí 1601 Kč. Tuto zálohu zaplatí OSVČ i za ten měsíc, ve kterém zahájí podnikání, bez ohledu na to, že nebude svou samostatnou výdělečnou činnost vykonávat po celý měsíc.

Jeden tiskopis daňového přiznání může posloužit třem účelům Musím oznamovat úřadu přechod ze skutečných nákladů na výdajový paušál?