Hillary Clinton obdržela za 1. čtvrtletí více než 26 mil. USD na prezidentskou kampaň

Hillary Clinton získala dary ve výši 26 mil. USD na prezidentskou kampaň za 1. čtvrtletí. Čekají ji přitom teprve primární volby. Výše darů mnohonásobně převyšuje její předchůdce – George Bush za stejné období roku 1999 získal 7,4 mil. USD, Al Gore 8,9 mil. USD a v roce 2003 J. Edwards 7,4 mil. USD.

Zdroj: CNN, in ČS

Kterak Atlas a Centrum mohli peněz využít lépe LN: Citibank chce po klientech číslo karty a PIN