Hlavní navigace

Finanční leasing nadále ustupuje spotřebitelským úvěrům

Jiří Hovorka

Leasingové společnosti a nebankovní úvěrové společnosti sjednocené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) poskytly za první čtvrtletí roku 2010 firmám a domácnostem 39 miliard Kč. I přesto, že byly leasingové, nebankovní úvěrové a factoringové obchody i nadále ovlivněny doznívající ekonomickou recesí a s ní související stagnací investic i poklesem poptávky po spotřebitelských finančních produktech, některé nebankovní produkty zaznamenaly růst. Jde především o nebankovní úvěry pro podnikatele a factoring, stojí v tiskové zprávě ČLFA.

Prostřednictvím leasingu financovaly členské společnosti ČLFA stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 8,34 mld. korun. Proti 1. čtvrtletí 2009 to představuje  u největších patnácti společností meziroční snížení o 19,6 %. Už několik let pociťujeme přesun od leasingu k úvěrům, což je jev, který je spíše než ekonomickou recesí dán zráním české ekonomiky. V tomto směru jde o přirozený vývoj směrem ke stavu běžnému ve vyspělých zemích. Leasingová čísla tedy nelze interpretovat způsobem, že jde o pokles obchodu leasingových firem, jde o pokles daného produktu, uvádí Martin Kofroň, předseda představenstva ČLFA.

Zájem ale nadále stoupá o operativní leasing, jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. čtvrtletí 2010 28,3 %.

Více k tématu: Je leasing mrtvý?

Pokles zaznamenaly úvěrové společnosti také u spotřebitelských úvěrů. Členské společnosti ČLFA poskytly úvěry pro osobní spotřebu ve výši 8,77 mld. korun, což představuje meziroční snížení o 13,1 %.

Naopak zájem vzrost o nebankovní úvěry pro podnikatele. V 1. čtvrtletí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA tyto finanční služby v celkové výši 5 mld. korun, což představuje meziroční zvýšení o 7,4 %.

Meziročně rostl také zájem o factoring. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. čtvrtletí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 22,29 mld. korun. Na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, z toho připadá 17,61 mld. korun. Proti 1. čtvrtletí 2009 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 4,7 %, píše se v tiskové zprávě ČLFA.

Našli jste v článku chybu?