Hlavní navigace

Dostanete přeplatek regulačních poplatků zpět při změně pojišťovny?

Gabriela Hájková

V případě, že máte nárok na přeplatek regulačních poplatků a zaplacených doplatků na léky a změníte pojišťovnu, vaše právo nijak nezaniká. Pojišťovny jsou totiž ze zákona povinny si příslušné informace předat. Pojišťovny samy dostávají informace o pojištěncem zaplacených poplatcích a doplatcích od zdravotnických zařízení. Každý pojištěnec nebo u dětí jejich zákonný zástupce tedy dostane částku, o kterou součet jím zaplacených započitatelných regulačních poplatků a doplatků překročil stanovený limit, bez ohledu na to, zda změnil pojišťovnu, uvedl Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojišťovna musí pojištěncům uhradit přeplatek do 60 kalendářních dnů po uplynutí kvartálu, ve kterém byl limit překročen. Ve čtvrtletích následujících po tom, ve kterém byl limit již překročen, mu uhradí částku ve výši součtu všech započitatelných regulačních poplatků a doplatků za příslušné čtvrtletí, a to opět do 60 dnů po uplynutí každého takového čtvrtletí, vysvětlil Rod s tím, že v případě změny pojišťovny uhradí přeplatek ta zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byl limit překročen.

Našli jste v článku chybu?