Hlavní navigace

Do své zdravotní dokumentace máte právo nahlížet i když je vedena elektronicky

Veronika Doskočilová

Vaší zdravotnickou dokumentaci má lékař povinnost vést v elektronické, papírové nebo případně kombinované podobně. Zákon o zdravotních službách také určuje, kdo smí do vaší zdravotnické dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy a kopie. Samozřejmě na to máte nárok vy jako pacient, jehož se dokumentace přímo týká.

Nezáleží přitom na tom, v jaké formě je dokumentace vedena. Váš lékař tak například nemůže říct, že má vše v elektronické podobě a nepustí vás ke svému počítači, abyste do své dokumentace mohli nahlížet. Toto právo na nahlížení do dokumentace nemůže být omezeno tím, že dokumentace je vedena v elektronické podobě. Zákon stanoví, že pokud poskytovatel není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace, a to do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná, říká Oldřich Tichý, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Za pořízení kopie v tomto případě není možné si účtovat poplatek. Lékař může požadovat jen skutečné náklady spojené s pořízením, které by však byly v řádech několika korun. Vy si ale můžete ze zdravotnické dokumentace pořídit výpis vlastní cestou, čímž lékaři žádné náklady nevzniknou.

Našli jste v článku chybu?