Hlavní navigace

Dluhy domácností loni rostly dvakrát rychleji než úspory

Redakce

Ministerstvo financí včera vydalo Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2008, podle níž celkové úspory domácností dosáhly 2,5 bilionu korun a dluhy zhruba jednoho bilionu. Ačkoliv by se zdálo, že je vše v pořádku, varovným signálem je poměr růstu úspor a dluhů. Zatímco objem úspor vzrostl loni o 7,4 procenta, dluhy domácností se zvýšily až o 16 procent.

Z celkového objemu úspor dosáhly nejvyššího meziročního nárůstu (téměř 19 %) netermínové vklady. Kromě nich dvouciferným tempem rostlo i penzijní připojištění a vklady v cizí měně. Naopak propady hodnot cenných papírů na kapitálových trzích v důsledku finanční krize se projevily v meziročním poklesu prostředků investovaných do podílových fondů.

Ve srovnání s rokem 2007 se struktura úspor domácností loni téměř nezměnila. Přes 70 procent (1,8 bil. Kč) svých úspor svěřily domácnosti bankám a stavebním spořitelnám. České domácnosti tak i nadále zůstávají velmi konzervativní. Svůj vliv na rozložení jejich úspor měla určitě finanční krize, která české domácnosti vedla k převodu části úspor z rizikovějších produktů do pojištěných bankovních vkladů.

Celkové zadlužení domácností u bank a nebankovních finančních institucí loni vzrostlo na 1 009,5 miliardy korun. Podle ministerstva lze za relativně zdravé považovat, že se domácnosti zadlužují i nadále především z důvodu řešení bytových potřeb, tyto úvěry tvoří 60 procent zadlužení domácností. V absolutním vyjádření vzrostly úvěry na bydlení v roce 2008 o 104,0 m­iliard korun, úvěry na spotřebu o 37,6 miliardy korun. Obě kategorie však v roce 2008 zaznamenaly snížení meziročního tempa růstu. V případě úvěrů na bydlení kleslo tempo růstu o 17,3 procentního bodu na 20,2 procenta. Dynamika spotřebních úvěrů se snížila o 12,9 procentního bodu na 14,1 procenta v roce 2008.

Ve srovnání se zbytkem Evropy zůstává úroveň zadlužení domácností vztažená k výkonnosti ekonomiky stále relativně nízká (27,2 % HDP), ale potenciálně varovná vzhledem ke zpomalení ekonomiky a možnému zhoršení schopnosti domácností splácet úvěry, upozornilo ministerstvo ve zprávě.

Našli jste v článku chybu?