Hlavní navigace

Deště způsobují rozsáhlé škody

Redakce

Podle předběžných odhadů několika pojišťoven, které má redakce finančního serveru Měšec.cz k dispozici, jdou škody způsobené srážkami do desetimilionů. Jen odhady České pojišťovny hovoří o škodách za 75 milionů, Kooperativa pojišťovna předběžně počítá se škodami za 50 milionů korun.

V případě, že vás zastihla živelní pohroma, nabádají pojišťovny k několika zásadám, že byste měli dodržet, aby průběh výplaty pojistného byl co nejrychlejší a bez zbytečných komplikací.

1. Pořiďte dokumentaci
Pokud je to vzhledem k situaci možné, pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Ta pomůže urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

2. Zabraňte dalším škodám
V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod. Může jít například o zakrytí poškozené střechy fólií, umístění zábran před dveře domu zamezení dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) a další opatření, které zamezí dalším škodám.

3. Nahlaste škody své pojišťovně
Jakmile to bude možné kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody. Pojišťovny k rychlému vyřízení likvidace bude potřebovat zejména tyto dokumenty:

  • číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala) stručnou charakteristiku škody, ke které došlo
  • kdy k této škodě došlo
  • jaký je rozsah škody
  • jaké je na vás spojení (telefon/mobil)
  • pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení

4. Začněte s úklidem
Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven) můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

5. Nezbavujte se drahých, ale zničených věcí
Poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika likvidace (nábytek, elektronika atd.)

6. Buďte opatrní
Mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách.

7. Zálohy lze domluvit
Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Našli jste v článku chybu?