Daňové přiznání a důchodci: Na co nezapomenout?

Pracující důchodci, kteří musí podávat daňové přiznání, by k němu měli přikládat také potvrzení o pobírání a výši důchodu. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) lidé často nevědí, že ho snadno a na počkání získají na nejbližší okresní správě sociálního zabezpečení.

OSSZ potvrzení vydá na počkání, a to každý pracovní den v úředních hodinách. Stačí předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, případně cestovní pas. Nemůže-li se příjemce důchodu pro potvrzení dostavit osobně, může k jeho převzetí zmocnit jinou osobu, vysvětlila mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Pokud nemáte cestu kolem okresní zprávy, můžete o potvrzení požádat písemně s připojeným vlastnoručním podpisem na adrese ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Žádost můžete také zaslat mailem na podatelnu ČSSZ nebo OSSZ, pod kterou spadáte. Připojit ale musíte v tomto případě uznávaný elektronický podpis.

Žádost je možné zaslat i přes datovou schránku nebo pomocí ePortálu ČSSZ (služba „Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu“). Tato možnost je ale zatím přístupná pouze majitelům datovek.

Žádost musí vždy obsahovat číslo jednací (rodné číslo), pod kterým se důchod vyplácí.

Ministerstvo si posvítí na půjčky. Počet poskytovatelů by měl výrazně klesnout Nezaměstnanost výrazně klesla, počet volných pracovních míst vzrostl