Hlavní navigace

Česká spořitelna vykázala čistý konsolidovaný zisk za 1. pololetí 2022 ve výši 11 mld. Kč

Sdílet

Česká spořitelna, ČS Autor: Jan Novák

Česká spořitelna (ČS) vykázala za 1. pololetí 2022 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 11 mld Kč. Za stejné období, tedy 1. pololetí 2O21 byl její čistý zisk 6,6 mld. Kč. Její současné výsledky odpovídají zvýšení o 67 %. Podle ČS stojí za současnými výsledky zejména vyšší provozní výsledek, který odráží vývoj po pandemii covidu-19 a také rozpuštění opravných položek k rizikům v 1. pololetí 2022.

Provozní zisk ČS za 1. pololetí 2022 činí 14.8 mld Kč, což je o 43 % více, než za stejné  období v předešlém roce. Provizní výnosy vzrostly o 25 %, což je zapříčiněno zvyšováním úrokových sazeb.

Čistý úrokový výnos se oproti 1. pololetí 2021 zvýšil o 27 %, dosáhl tedy 18,5 mld. Kč. Ovlivnily ho zejména růst klientských úvěrů a vkladů a také investice do státních dluhopisů. Čistá úroková marže dosáhla 2,15 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí činil 4,8 mld Kč, což znamená meziroční nárůst o 6,7 %. Jednalo se zejména o poplatky z úvěrové činnosti a zprostředkování pojistných produktů.

Čistý zisk z obchodních operací vzrostl o 58 % na 10,5 mld. Kč.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla výše 1843,8 mld. Kč, oproti bilanční sumě z 31. prosince 2021 se zvýšila o 12,3 %, a to díky úvěrům poskytnutým bankám a klientům. Dalším důvodem je růst vkladů klientů.

Hrubý objem klientských úvěrů ČS meziročně vzrostl o 9,9 % na 902,4 mld. Kč. To se stalo zejména díky hypotékám pro fyzické osoby (nárůst o 16,1 %) a úvěrům poskytnutých Stavební spořitelnou (nárůst o 15,9 %). Také objem korporátních úvěrů vzrostl o 8,2 %.

Vklady domácností se zvýšily o 5,3 % na 923,1 mld. Kč. Vklady korporátních klientů vzrostly o 20,9 % na 274,1 mld. Kč.

Počet klientů celé finanční skupiny České spořitelny k 30. červnu 2022 vzrostl o 43 tisíc, tedy na 4,5 milionu.

Vlastní kapitál mateřského podniku k 30. červnu 2022 činí 125,6 mld. Kč,  celkový kapitálový poměr Skupiny ČS činí 20,3 %.

Provozní zisk ČS vzrostl meziročně o 43,7 % na 14,8 mld. Kč. Čistý úrokový výnos se zvýšil o 27 % na 18,5 mld. Kč, což bylo ovlivněno růstem klientských úvěrů a vkladů, a také investicemi do státních dluhopisů. Čistá úroková marže marže činila 2,15 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6,7 % na 4,8 mld. Kč.

Celkové provozní náklady se zvýšily o 5,6 % na 10,5 mld. Kč. V 1. pololetí 2022 to bylo způsobeno zejména růstem nákladů na zaměstnance a dalších správních nákladů. U zaměstnanců se jednalo zejména o zvyšování mezd a zaměstnanecký akciový program.

Znehodnocení finančních nástrojů představovalo rozpuštění opravných položek ve výši 0,7 mld. Kč. Ostatní provozní výsledek byl ve výši –1 mld. Kč, zapříčinil ho především vyšší příspěvek do Fondu pro řešení krize v 1. čtvrtletí 2022.

Kdo tvoří finanční skupinu České spořitelny:

 • Budějovická Development, s.r.o.
 • CS Property Investment Limited
 • CEE Property Development Portfolio 2 a.s.
 • ČS NHQ, s. r. o.
 • ČS Seed Starter, a.s.
 • Factoring České spořitelny, a. s.
 • Erste Leasing, a. s.
 • Erste Grantika Advisory, a. s.
 • Česká spořitelna – Penzijní společnost, a. s.
 • MOPET CZ, a. s.
 • Realitní společnost České spořitelny, a. s.
 • REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
 • Leasing České spořitelny, a. s.
Našli jste v článku chybu?