Hlavní navigace

Češi nemají trpělivost, na výnos z investic čekat nechtějí

Veronika Doskočilová

Třetina Čechů nemá dostatečnou vůli, aby si počkala na výnos z investování v horizontu 20 či více let. Vyplynulo to z průzkumu Investiční skupiny Pioneer.

Jen 13,5 % respondentů si myslí, že časový horizont 20 a více let je pro investice ideální, případně takovou investici už využívá. Více než polovina Čechů (53,5 %) by s takovou investicí neměla problém, pokud by nebyla vázaná a měli by možnost z investovaných prostředků čerpat.

S dodržováním finančních cílů mají Češi potíže. Jsou-li krátkodobé, dokončí je 43 % respondentů, naproti tomu u dlouhodobých se to povede jen necelým 12 % (11,5 %). Pokud si Češi stanoví krátkodobý cíl, podaří se jim ho vždy nebo většinou dokončit v 96 % případů (vždy 42,5 %, většinou 53 %). V případě dlouhodobého cíle, jakým může být například i investování s časovým horizontem 20 a více let, svůj záměr vždy dokončí jen 11,5 % dotazovaných, dalších 65 % však tvrdí, že dlouhodobé cíle dokončí většinou.

Životně důležité cíle se daří dotahovat do konce vždy nebo většinou asi třem čtvrtinám respondentů (vždy 27 %; většinou 57,4 %). Finančně náročné cíle pak většinou nebo vždy naplní 66 % dotazovaných, více než třetina (33,7 %) jich ale deklaruje, že finančně složité úkoly většinou anebo nikdy do zdárného konce nedovedou.

Našli jste v článku chybu?