Hlavní navigace

Černá statistika roku 2010: 132 smrtelných pracovních úrazů

Jiří Hovorka

V roce 2010 se stalo 39 113 pracovních úrazů, z nichž bylo 132 smrtelných a 870 závažných (s hospitalizací zaměstnance delší než 5 dnů). Taková je černá statistika Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Celkový počet úrazů je o 9 % menší než v roce 2009.

Největší počet smrtelných pracovních úrazů, 21 %, byl zaznamenán v oblasti stavebnictví. Z celkového počtu představují 32 % smrtelných pracovních úrazů úrazy cizinců.

V souvislosti s porušováním předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti úřad v prosinci uložil 90 pokut v celkové výši 3 879 000 korun. Přijal také 422 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za oblast pracovních vztahů a podmínek.Našli jste v článku chybu?