Hlavní navigace

Čechy nezajímá vliv výrobků na životní prostředí

Redakce

Z aktuálně zveřejněného průzkumu Eurobarometru zajímá čtyři z pěti Evropanů vliv výrobku na životní prostředí. Největší ohledy na životní prostředí berou lidé z Řecka, kdy 92 % dotázaných uvedlo, že ekologický dopad produktu rozhoduje o jeho koupi. Na opačné straně stupnice stojí Češi, kteří se o ekologické dopady zajímají jen v 62 %. Unijní průměr je přitom 83 %.

Polovina respondentů z oslovených Evropanů zastává názor, že kombinace vyšších daní z produktů poškozujících životní prostředí a nižších daní v případě produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné, by byla pro ekologické produkty tou nejlepší reklamou. Dotazovaní jsou rovněž přesvědčeni, že důležitou roli v propagaci ekologických produktů hrají maloobchodníci. Dále je kladně přijímáno povinné označování zvláštní etiketou všech spotřebních výrobků, jejichž produkce přispívá ke zvýšení koncentrace CO2.

Našli jste v článku chybu?