Spočítejte si...

Zavřít

Čechy nezajímá vliv výrobků na životní prostředí

Z aktuálně zveřejněného průzkumu Eurobarometru zajímá čtyři z pěti Evropanů vliv výrobku na životní prostředí. Největší ohledy na životní prostředí berou lidé z Řecka, kdy 92 % dotázaných uvedlo, že ekologický dopad produktu rozhoduje o jeho koupi. Na opačné straně stupnice stojí Češi, kteří se o ekologické dopady zajímají jen v 62 %. Unijní průměr je přitom 83 %.

Polovina respondentů z oslovených Evropanů zastává názor, že kombinace vyšších daní z produktů poškozujících životní prostředí a nižších daní v případě produktů, které jsou k životnímu prostředí šetrné, by byla pro ekologické produkty tou nejlepší reklamou. Dotazovaní jsou rovněž přesvědčeni, že důležitou roli v propagaci ekologických produktů hrají maloobchodníci. Dále je kladně přijímáno povinné označování zvláštní etiketou všech spotřebních výrobků, jejichž produkce přispívá ke zvýšení koncentrace CO2.

Ceny průmyslových kovů razantně šplhají nahoru Pojistná částka a výluky jsou u úrazového pojištění nejdůležitější