Hlavní navigace

Čechy nejvíce motivují peníze a pochvaly od šéfa. Angličani by ocenili finanční vzdělávání

Sdílet

Veronika Doskočilová

Jako nejlepší motivaci vnímá 75 % Čechů zvýšení finančního ohodnocení. Pro 56 % dotázaných je ale důležitá i pochvala od nadřízeného. Polovina pracujících by ocenila i možnost flexibilní pracovní doby nebo home office. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Hays.

Jako další motivující faktory pak Češi vnímají individuální odměny za nadstandardní výkon formou poukázky či zážitku nebo například získání nových kompetencí.

Téměř polovina zaměstnanců si však myslí, že jim chybí dobře fungující vedení se schopností správné motivace. Více než 33 % respondentů pak postrádá dobrou komunikaci v týmu, technologie nebo technické zázemí, školení a další vzdělávání.

Odborné poradenství a lepší finanční vzdělání ve firemní oblasti by naopak v Anglii ocenili zaměstnanci na prvním místě, a to v 76 % případů. Vyplynulo to z průzkumu Capita Employee Benefit. Dvě třetiny Angličanů neví, jak naložit s benefitem ve formě životního či důchodového připojištění. A někteří se domnívají, že na žádné benefity nárok nemají.

Mnohem více se ale naopak zajímají o možnosti investic. To je dané rozdílnou životní úrovní lidí v Anglii a v Česku, kde je životní standard výrazně nižší. S tím také souvisí fakt, že Češi si méně vydělají, a tím i našetří. Lidé pak nemají tendence peníze investovat, s čímž souvisí nezájem o finanční vzdělávání a prohlubování znalostí v této oblasti, uvedla Gabriela Kodenková z personální agentury Talentica.