Hlavní navigace

Bankéři svým platem nově ručí za svá rozhodnutí

Gabriela Hájková

Koncem listopadu 2010 vstoupila v platnost nová evropská směrnice, která se týká regulace vysokých odměn managementu ve finančních institucích. Opatření se tedy týká bank, spořitelních a úvěrových družstev, obchodníků s cennými papíry nebo investičních zprostředkovatelů. Nová pravidla jsou v české legislativě zohledněna novelou vyhlášky České národní banky č. 123/2007 publikované s účinností od 31. prosince 2010.

Pravidla se vztahují na určité skupiny zaměstnanců s významným vlivem na celkový rizikový profil finanční instituce, nejvíce tedy na členy představenstva nebo dozorčího orgánu, pracovníky v top managementu a ve vnitřních kontrolních funkcích.

Novela u nich zavádí oddálení nároku na (nejméně) 40 % pohyblivé složky odměny alespoň do následujících tří až pěti let. Pokud tato pohyblivá složka dosahuje mimořádného objemu, má z ní být oddáleno dokonce minimálně 60 %.  Nejméně polovina této oddálené složky pak musí být tvořena kombinací cenných papírů nebo jiných nepeněžních finančních nástrojů. Zaměstnavatelé navíc musí zavést taková opatření, která jim v případě nepříznivé finanční situace umožní snížit či odebrat už přiznanou pohyblivou složku odměny.


Našli jste v článku chybu?