Hlavní navigace

Pravidla ankety

  1. Provozovatelem ankety je společnost Internet Info, s.r.o., vydavatel finančního serveru Měšec.cz.
  2. Cílem ankety je zvolit nejlepší finanční instituci v následujících kategoriích: Banky a družstevní záložny, Pojišťovny, Úvěrové společnosti, Penzijní fondy, Obchodníci s cennými papíry
  3. Výběr provádějí čtenáři pomocí hlasovacího formuláře na těchto stránkách.
  4.  Finanční instituce se do ankety nominují následujícím způsobem:

Všechny působící banky, družstevní záložny a stavební spořitelny s platným bankovním kódem přiděleným Českou národní bankou a se zaměřením na běžné občany nebo malé podnikatele a živnostníky. Podmínkou nominace je přidělený platný bankovní kód pro platební styk k datu 1. 11. 2011 a aktivní činnost k tomuto datu.

Úvěrové společnosti – společnosti poskytující výhradně úvěrové služby (i kreditní karty) se zaměřením na běžné občany, malé podnikatele a živnostníky. Podmínkou nominace je členství ve sdružení SOLUS, nebo v bankovním nebo nebankovním úvěrovém registru společnosti CCB – Czech Credit Bureau, nebo v České leasingové a finanční asociaci.

Penzijní fondy – všechny penzijní fondy působící podle platné legislativy.

Pojišťovny – komerčně zaměřené pojišťovny nabízející pojistné produkty pro občany, malé podnikatele a živnostníky, které jsou regulovány Českou národní bankou. Podmínkou je skutečné působení na území České republiky, tj. vlastní pobočky, telefonická centra, síť poradců, partnerů apod.

Obchodníci s cennými papíry – obchodníci s komoditami, cennými papíry a na finančních trzích, kteří mají platnou licenci od ČNB, působí na území České republiky a nejsou zaměřeni pouze na korporátní klienty.

Hlasující mohou hlasovat v každé kategorii pouze pro jednu finanční instituci vyjma kategorií Banky a družstevní záložny a Pojišťovny, kde si mohou hlasující zvolit dvě. V průběhu ankety je možné prostřednictvím internetu hlasovat jen jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kolonky, stačí hlasovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není možné již volbu změnit.

Hlasování trvá od 21. listopadu 2011 do 24. ledna 2012.

Po ukončení hlasování dojde k součtu bodů a vyhlášení výsledků. V každé kategorii bude vyhlášen její celkový vítěz a zároveň budou zveřejněny průměrné výsledné známky prvních pěti institucí v každé kategorii. Vyhraje ta společnost, která získá nejlepší známku v příslušné kategorii. Známka se uvádí jako vážený průměr hodnocených dílčích parametrů se zaokrouhlením na dvě desetinná místa. V první pětici společností v každé kategorii budou uvedeny pouze ty, které získají minimálně 3 % z celkového počtu hlasů dané kategorie. Výsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny 21. února 2012 a den poté zveřejněny na těchto stránkách a stránkách serveru Měšec.cz.

Vítězné finanční instituce obdrží od provozovatele diplom s potvrzeným umístěním.

Z hlasování jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Internet Info, s.r.o., která je pořadatelem ankety, stejně jako jejich příbuzní.


Zpět na úvodní stránku