Ušetřete

Mzda a plat

Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Mzda je peněžitým plněním a plněním peněžité odměny (v případě naturální mzdy) poskytované zaměstnavatelem za práci. Plat je také peněžitým plněním pro zaměstnance, ale jako zaměstnavatel ho vyplácí:

  • stát,
  • územní samosprávný celek,
  • státní fond,
  • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele,
  • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Výše mzdy nebo platu závisí na složitosti, míře odpovědnosti a namáhavosti práce, na obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledcích.

Kouzlo superhrubé mzdy

Od roku 2008 byla čeština obohacena o pojem tzv. superhrubá mzda. Tento termín označuje základní hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o pojistné placené zaměstnavatelem.

Složení superhrubé mzdy

  • Základní hrubá mzda podle pracovní smlouvy
  • Příplatky nebo odměny zaměstnance
  • Zaměstnanecké výhody počítající se do příjmu (např. používání služebního auta pro soukromé účely – 1 % z ceny vozidla)
  • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
  • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

Superhrubá mzda se poté zdaní 15% daní.

Výpočet čisté mzdy

Při výpočtu začínáme kalkulovat s konkrétní výší hrubé mzdy – tedy všech položek (základní mzda, příplatky, odměny či náhrady), které zaměstnanci za jeho odvedený výkon náleží v příslušném kalendářním měsíci.

K částce připočteme zdravotní (9 %) a sociální pojištění (25 %), které za pracovníka odvádí státu jeho zaměstnavatel. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po přičtení těchto položek dostanete tzv. superhrubou mzdu, ze které se teprve vypočítává výše daně z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činí 15 %. Daň vypočteme jako 15 % ze superhrubé mzdy.

Výsledná částka je zálohou na daň z příjmů – tedy daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která je každý měsíc zaměstnavatelem za pracovníka odváděna státu.

Pro výpočet čisté mzdy je tedy nutné od hrubé mzdy odečíst tuto měsíční zálohu na daň z příjmů.

Dále od hrubé mzdy odečítáme slevy na dani – tedy jednu dvanáctinu ročních slev na dani.

Slevy na dani
Sleva na dani/daňové zvýhodnění Roční 2011 Měsíční 2011 Roční 2012 i 2013 Měsíční 2012 i 2013
Poplatník 23 640 Kč 1970 Kč 24 840 Kč 2070 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč neposkytuje se 24 840 Kč neposkytuje se
Invalidita I. a II. stupně 2520 Kč 210 Kč 2520 Kč 210 Kč
Invalidita III. stupně 5040 Kč 420 Kč 5040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1345 Kč 16 140 Kč 1345 Kč
Student 4020 Kč 335 Kč 4020 Kč 335 Kč
Dítě 11 604 Kč 967 Kč 13 404 Kč 1117 Kč

Poznámka pro rok 2013: Pokud OSVČ uplatní v daňovém přiznání k dani z příjmů výdajový paušál, nebudou moci využít slevu na vyživovanou manželku či manžela ani slevu na dítě. Možnost odpočtů od základu daně naopak zůstane zachována. Paušály ve výši 30 a 40 % (tedy příjmy z pronájmu, svobodná povolání a autoři) bude ale možné uplatnit pouze pokud obrat nedosáhne částky 2 mil. Kč. Pracující důchodci si nebudou moci za roky 2013 – 2015 odečítat slevu na poplatníka, která momentálně činí 24 840 Kč. Novinka by se vztahovala na všechny druhy zdanitelných příjmů, tedy od brigád přes živnost až po příjmy z pronájmu.

Od hrubé mzdy odečteme případnou jednu dvanáctinu roční výše daňového zvýhodnění (např. na vyživované dítě).

Dále hrubou mzdu snížíme o sociální (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %), které platí zaměstnanec ze své mzdy. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Po odečtení zálohy na daň, slevy na dani, daňového zvýhodnění a sociálního a zdravotního pojištění získáme čistou mzdu.

V případě srážek ze mzdy se čistá mzda před vyplacením zaměstnanci ještě ponižuje. Může se jednat například o soudně nařízenou exekuci platu.

Průvodce mzdou