Zvyšujete si kvalifikaci? Je to výhodné i z hlediska daně z příjmů

Od základu daně z příjmů si můžete odečíst také úhradu zkoušky, která ověřuje výsledky vašeho dalšího vzdělávání. To je možné v případě, že za vás cenu nehradil zaměstnavatel nebo pokud si ji neuplatňujete jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů proti příjmům, které specifikuje § 7  téhož zákona.

Kompletního průvodce daněmi naleznete na adrese DANĚ.MĚŠEC.CZ

Výdaje můžete odečítat maximálně do hodnoty 10 000 Kč. U poplatníků se zdravotním postižením je maximální hranice posunuta na 13 000 Kč, pro osoby s těžším zdravotním postižením platí maximální limit do 15 000 Kč. Za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání nepatří například jazykové nebo rekvalifikační kurzy. Činnosti v uznatelných oborech lze  naopak vyčíst v Národní soustavě kvalifikací.

Nová auta kupovaly loni spíše firmy Nezapomeňte si zvýšit zálohy u zdravotního pojištění