Víte, že malý dluh i penále za zdravotko vám může pojišťovna odpustit?

Dlužíte za zdravotní pojištění? Pokud je to částka přesahující 50 Kč, počítejte s tím, že vám za každý kalendářní den naběhne penále ve výši 0,05 % z dlužné částky. V případě, že se váš dluh dostal do horentnějších sum, můžete požádat o sestavení splátkového kalendáře nebo o prominutí penále. Druhou možnost můžete ale využít jen pokud jste ještě dluh na pojistném neuhradili nebo na vás byl například jako na podnikatele podán insolvenční návrh či jste v likvidaci. Penále se podle zákona nepředepisuje, pokud nedosáhne za kalendářní rok částku 100 Kč. 

Pokud vám od zdravotní pojišťovny přijde platební výměr v nesprávné výši, máte na odvolání 15 dnů ode dne doručení písemnosti. Proti informaci ve výkazu nedoplatků se můžete ohradit do 8 dnů po jejím doručení. 

Společnost Partners For Life Planning koupila finanční server Peníze.cz Startuje nová služba Virtuální pomocník. Má nabídnout chybějící placené asistenční služby