Komu podat přehled, když jste v průběhu roku změnili zdravotní pojišťovnu?

Změnit zdravotní pojišťovnu může osoba samostatně výdělečně činná jednou za rok. Pokud tak učiní musí do jednoho měsíce po podání přiznání k dani z příjmů odevzdat oběma pojišťovnám přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok. Formulář pro podání přehledu má každá pojišťovna vlastní, neexistuje žádný zákonem předepsaný.

Kolik budete doplácet na zdravotním pojištění?

daňová kalkulačka 2009 (350x100)

Pokud OSVČ činná během roku změnila zdravotní pojišťovnu, musí odvést oběma těmto zdravotním pojišťovnám poměrnou část pojistného podle doby pojištění u každé z nich. Údaje se uvádějí vždy za celé rozhodné období kalendářního roku. Pro výpočet pojistného u každé zdravotní pojišťovny se tedy zapisují i údaje platné k době pojištění u jiné zdravotní pojišťovny. Celkové roční pojistné se dělí mezi zdravotní pojišťovny poměrnou částí. Může se tak stát, že jedna zdravotní pojišťovna neobdrží na pojistném ani částku rovnající se součtu minimálních záloh na pojistné. Celkové pojistné hrazené oběma zdravotním pojišťovnám však musí v součtu odpovídat alespoň součtu minimálních záloh na pojistné za celý rok (to neplatí, pokud OSVČ patří mezi zákonem stanovené osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ), upřesňuje tiskový mluvčí VZP Jiří Rod.

Státní rozpočet za leden skončil v přebytku 13 miliard Na český trh vstoupí AXA Bank, zájemcům nabídne spořicí účet