I důchodci mohou podnikat. Jak je to s pojistným?

Jestliže pobíráte důchod a zároveň podnikáte jako OSVČ, jste považováni za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Povinnost platit roční pojistné na důchodové pojištění vám pak vznikne v případě, kdy příjmy po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dosáhnou v kalendářním roce rozhodnou částku. Ta se každoročně mění, pro rok 2010 činí její výše 56 901 Kč.

Jestliže jste samostatnou výdělečnou činnost vykonávali alespoň po část kalendářního roku, máte povinnost podat přehled o daňovém základu, případně o příjmech a výdajích OSVČ, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.


Pálíte doma slivovici? Od nového roku nebudete muset likvidovat přebytky Češi mění dodavatele elektřiny ve velkém, předcházejí zdražení